Herní postavy

Postavy

Wanderer

První, základní povolání, kterým projde každý. Tuláci chodí po světě a seznamují se s ním, rozhodují se, čím by chtěli v budoucnu být. Mají pár základních dovedností, díky kterým se dokáží jakž takž uživit a pobývat v přírodě. Tuláci jsou všude vítáni a mají přístup na všechna místa.

Mistra cechu tuláků lze nalézt kolem každého většího města.