Herní postavy

Postavy

Necromancer

Nekromanceři jsou temní mágové, jejichž magie je pevně spjata se smrtí. Jedná se o čistě magické povolání, stejně jako elementární mágové. S mágy mají společných také několik kouzel, například ochranná kouzla, ale zde podobnosti mezi nimi končí. Nekromanceři jsou velice mocní sumoneři, kteří vyvolávají nemrtvé pomocníky. Dokáží také ničit své nepřátele přímo pomocí magie. Ovládají širokou škálu prokletí a jedových kouzel a k tomu pár ničivých kouzel. Dokáží také vzkřísit mrtvého pomocí kouzla resurrection.

Používání nemrtvých sumonů je jedinečné umění, které vyžaduje více, než jen vzdělání v magii. Samozřejmě může nekromancer úspěšně používat summony, které prostě jen vyvolá, ale aby využil jejich plný potenciál, musí udělat více. Dávní nekromanceři objevili způsob, jak posilovat nemrtvé služebníky. K tomu potřebuje nekromancer znalosti určitých typů reagentů, které může získat ze spisů ukrytých na různých hřbitovech a místech hlídaných nemrtvými příšerami. Dále potřebuje šperky osázené drahými kameny a speciální nástroj necrowand, který dokáže přenést energii z reagentů do drahokamů ve špercích. S těmito nabitými šperky pak dokáže nekromancer vytvářet mnohem silnější summony.

Nekromanceři nenosí kožené ani kovové zbroje, protože v nich nedokáží kouzlit, ale objevili způsob, jak bez problémů kouzlit v kostěném brnění.

Cech nekromancerů se nachází v podzemí pod hřbitovem na cestě z Harbour City do Medey. Vchod do podzemí je v jedné z hrobek.

Ability

  • Bone armor casting - od 12. levelu, pasivní. Umožňuje kouzlit a meditovat v kostěném brnění bez jakýchkoliv postihů.