Herní postavy

Postavy

Heretic

Heretikové jsou původně kněží, kteří však někdy v průběhu svého studia ztratili nebo zásadně změnili svou víru a zcela se odklonili od svého původního náboženství.

Heretikové vynikají v povolávání různých temných stvoření, jako jsou například impové nebo gargoyly, a vrcholem jejich umění je povolávání mocných démonů (od 20. levelu), kterým poroučí a pomocí kterých bojují. Dokáží seslat na své nepřátele téměř jakékoliv prokletí, které Endor zná, ovládají jedová kouzla i ničivá kouzla. Velice vyhledáváni jsou pro svou schopnost účinně doplňovat manu svým spolubojovníkům.

Z jejich počátků mezi kleriky a kněžími jim zůstaly určité dovednosti. Znají pár pozitivních kouzel, kterými se chrání, dokáží si pomocí magie vyléčit otravu, stejně jako kněží ovládají boj palicemi a umí kouzlit i v těžké zbroji, včetně plátové. Toto umění heretikové dovedli k dokonalosti a dokáží kouzlit dokonce i se zbraní a štítem v rukách. Mají základní znalosti v léčení pomocí bandáží.

Vchod do cechu heretiků se nachází na tropickém ostrově severně od Medey. Dá se na něj dostat snadno bránou nacházející se na hřbitově západně od Forsaken Fortress.

Ability

  • Battle casting - od 10. levelu, pasivní. Umožňuje kouzlit se zbraněmi v rukách.
  • Passive healing - od 12. levelu, pasivní. Rychlejší obnova HP.
  • Lifetap - od 15. levelu, aktivní, příkaz .lifetap <počet hp>. Možnost získat manu za HP, účinnost se zvyšuje s levlem.
  • Advanced passive healing - od 25. levelu, pasivní. Ještě rychlejší obnova HP než s abilitou passive healing.