Herní postavy

Postavy

Elemental mage


  • air mage
  • earth mage
  • fire mage
  • ice mage

Elementární mágové jsou elitou mezi magickými povoláními. Ovládají nejkomplikovanější a nejničivější kouzla a v boji se spoléhají výhradně na svou magii. Pracují s čistou přírodní energií, vždy s určitým typem elementu, což se odráží v charakteru jejich kouzel, především útočných.

Pod označením elementární mágové se skrývají ve skutečnosti čtyři samostatná povolání, každé s vlastním mistrem a cechem. Jsou to air mage, earth mage, fire mage a ice mage. I když každý vychází z jiného elementu, jejich magie je velmi podobná a má víceméně stejné účinky. Nejviditelnější rozdíl mezi nimi je v typu elementála, kterého dokáží povolat, a ve vizuálním efektu kouzla.

Kromě široké škály útočných kouzel ovládají mágové několik ochranných kouzel, která lze většinou sesílat pouze na sebe. Mágové nenosí vůbec zbroje, maximálně speciální róby, které jim nijak nepřekáží při kouzlení, a ochranné aury jsou pro ně proto nutností. Dále mágové dokáží povolávat svého elementála (od 15.levelu), který sílí společně s mágem. Důležitým kouzlem je vytvoření magické bariéry, kterou dokáží zastavit nepřátele.

Cech vzdušných mágů se nachází severně od Medey v jezerní kotlince.

Cech zemních mágů se nachází v džungli západně od Daugasu.

Cech ohnivých mágů se nachází v nitru ostrovní sopky v jižních mořích Endoru.

Cech ledových mágů se nachází na nejsevernějším výběžku ledových plání kolem Liosu.